top of page
JURIDISK ADVARSEL


Tjenesteloven for informasjonssamfunnet og elektronisk handel (LSSI)
Eieren av dette nettstedet gjør tilgjengelig for besøkende en rekke data som i henhold til lov 34/2002 av 11. juli - LSSICE av "Society Services and Electronic Commerce Information", er obligatoriske for både mottakere av tjenesten så vel som kompetente organer, og derfor kan de bli funnet nedenfor arrangert på en enkel, direkte og gratis måte:
Eieren:
JPC URBANISMO, SL
NIF / CIF:
B-53601613
Firma adresse:
Avda. Marina Baixa nr. 29, lokal 10, utg. La Cala, CP- 03509- FINESTRAT- ALICANTE
Mercantile Registry Volume Sheet Book Folio Annotation Section
Alicante 2474 A-66892 217 8 10
Telefonkontakt:
966-83.15.20
E-post:
jpc@jpcurbanismo.com
Organisk lov om databeskyttelse (LOPD 15/1999)
I samsvar med gjeldende regelverk om beskyttelse av personopplysninger, informerer vi deg om innlemmingen av dine personopplysninger som er avgjørende for utviklingen av vårt forretningsforhold til våre filer som er registrert i databeskyttelsesbyrået på vegne av JPC URBANISMO, SL
Vi ber også om ditt samtykke til å sende kommersiell kommunikasjon elektronisk. Du kan utøve dine rettigheter til tilgang, retting, kansellering og motstand ved å sende et brev til adressen som er angitt som firmaets adresse
.

bottom of page